Præsenteres af

Heading

LIFE ved Morten Trolle og Christina Frausing Binau

WeGrow

Alt for mange mennesker sulter i verden i dag, og i takt med at vi bliver flere og flere mennesker, får vi større udfordringer med at skaffe mad til alle. Virksomheden Novozymes undersøger, hvordan problemet kan løses, og nu skal du hjælpe!

Når du er færdig med forløbet:

 • kan du forklare om FN's verdensmål
 • kan du undersøge forskellige teknologiers potentiale til at afhjælpe fødevareudfordringen  
 • kan du forklare om interessekonflikter ved brug af mikroorganismer og sensorteknologi i forbindelse med plantevækst
 • kan du forklare, hvordan brug af mikroorganismer i dyrkningen af afgrøder kan bidrage til at stoppe sult.

Lærervejledning til forløb

Om WeGrow

WeGrow handler om det potentiale, mikroorganismer og sensorteknologi kan have i forhold til den grundlæggende problemstilling med at brødføde den stigende verdensbefolkning i fremtiden.

WeGrow kan indgå i et fællesfagligtforløb med både biologi, fysik/kemi og geografi.

I første del af forløbet iscenesættes den grundlæggende problemstilling, der bl.a. sættes i relation til FN's verdensmål, ligesom WeGrows bærende vækstforsøg sættes op.

I anden del besøger LIFEs mobile laboratorium skolen, og eleverne arbejder i tre forskellige arbejdsstationer og en  fjerde i skolens faglokale efterfølgende.

I tredje del af forløbet udvikler, belyser og præsenterer eleverne egne arbejdsspørgsmål som en central del af det fællesfaglige forløb, alt imens vækstforsøget passes og monitoreres. I denne del afsluttes vækstforsøget, og der samles op på det fællesfaglige forløb i forhold til den fælles naturfagsprøve.

WeGrow-casen

WeGrow er en case, hvor eleverne gennem undersøgelser dels skal lære om mikroorganismers gavnlige effekt på planters vækst og dels om sensorteknologi i fødevaredyrkning samt de potentialer, begge dele kan have for verden. Klassen gennemfører undersøgelser af bestemte mikroorganismers betydning for væksten af soja. Klassen følger planternes vækst ved hjælp af en særlig sensor-stick, der sender data til en web-app, klassen arbejder med. WeGrow-casen kommer fra den danske bioteknologivirksomhed Novozymes i regi af BioAg, som er et samarbejde, virksomheden har med den amerikansk funderede multinationale kemikoncern, Monsanto.

Forslag til varighed og overordnet organisering

Det fællesfaglige forløb kan fx strække sig over fem uger inddelt i  tre dele. Hvis det vejledende timetal fra Undervisningsministeriet følges, vil det give 25 lektioner (à 45 minutter) til forløbet. Er der mulighed for at supplere med yderligere naturfagslektioner og/eller understøttende undervisning, kan det anbefales at udvide til seks ugentlige lektioner, hvorved det samlede lektionstal bliver 30. Undervisningsforløbet er designet til seks lektioner per uge, hvorved nogle af de foreslåede undervisningsaktiviteter måske skal nedjusteres eller udgå efter naturfagslærernes skøn, hvis kun fem ugentlige lektioner er muligt. Her foreslås en organisering, hvor undervisningen er samlet på hele naturfagsdage, fordi det giver gode betingelser for elevernes sammenhængende arbejde.

Vær opmærksom på, at der på Oxfam IBIS' undervisningsplatform Hele Verden i Skole findes en række læringsressourcer, bl.a. elevrettede præsentationer, tekster, plakater og film, som med fordel kan inddrages i undervisningen.

Fagbegreber

Teknologi, bæredygtighed, fødevareudfordring, verdensmål, hypotese – årsag – virkning, variabel, konstant, soja, mikroorganismer, bioteknologi, bakterier – nitrogenfikserende, symbiose, plantevækst, høstudbytte, afgrøder, pesticider/ sprøjtemidler, gødning, sensor, sensorteknologi, data, printboard, næringsstoffer/næringssalte, befolkningsudvikling, befolkningstilvækst, livsgrundlag.

Naturfaglige kompetenceområder

 • Undersøgelse: Dels undersøger eleverne selv mikroorganismers betydning for plantevækst som en del af at undersøge WeGrows arbejdsspørgsmål, og dels opstiller og undersøger de efterfølgende for at belyse egne arbejdsspørgsmål som en del af det fællesfaglige forløb.
 • Modellering: Eleverne benytter sig af modeller til at forstå bl.a. befolkningsudvikling.
 • Perspektivering: Eleverne sætter fremtidens fødevareudfordring i relation til verdensmålene, de diskuterer interessemodsætninger samt vurderer teknologier i lyset af bæredygtighed.
 • Kommunikation: Eleverne bringer naturfaglige argumenter i spil i rollespil.

Tværfaglige perspektiver til andre fag

 • Mulighed for samarbejde med dansk især i forhold til faglig læsning af de to avisartikler fra Politiken – fokus på fagartiklens genretræk og særlige sprog.
 • Mulighed for samarbejde med især samfundsfag i forhold til forberedelse til rollespillet Debatmøde på Christiansborg – fokus på hvilke interesser der er på spil, når vi skal brødføde verdens befolkning i fremtiden.

Link til vedhæftede pdf

Lærervejledning til kapitler

 • kan du forklare om FN's verdensmål
 • kan du undersøge forskellige teknologiers potentiale til at afhjælpe fødevareudfordringen  
 • kan du forklare om interessekonflikter ved brug af mikroorganismer og sensorteknologi i forbindelse med plantevækst
 • kan du forklare, hvordan brug af mikroorganismer i dyrkningen af afgrøder kan bidrage til at stoppe sult.