Om Dansk portalen

1.Indhold og opsætning

Engelskportalen indeholder undervisningsforløb og ressourcer til engelsk i grundskolen.

Sådan bruger du portalen

Engelskportalen er fleksibel. I kan vælge at arbejde i portalen på flere måder:

  1. Som en grundbog

Følg årsplanen som en progressionsplan og tage forløbene i den rækkefølge, redaktionen har foreslået. I så fald fungerer portalen som jeres grundmateriale til undervisningen, og der kan suppleres med bogmateriale eller andre digitale læremidler, hvor du som lærer bedømmer, at det giver mening for klassen.

  1. Som supplerende læremiddel

Har I allerede en grundbog, kan portalen bruges mere frit, og I kan trække de emner, I finder interessante ind i undervisningen og dermed uddybe jeres arbejde med et bestemt ordforrådsområde.

  1. Som ressource

Som ressource for dig som lærer – find de ekstra tekster eller opgaver, du har brug for herinde – eller bare inspiration til at lave dine egne opgaver.

Årsplaner

Her ligger årsplaner med forslag til, hvordan et års undervisning med portalen kan tilrettelægges. Årsplanerne giver også forslag til andre af Alineas digitale læremidler kan inddrages.

Lærervejledning

Alle forløb har en udførlig vejledning med didaktiske overvejelser, forklaringer og forslag til differentiering.

Forløbene

Forløbene er didaktiserede undervisningsforløb, som typisk er tænkt som noget hele klassen arbejder med. Der er i høj grad lagt vægt på kommunikation og arbejde i grupper, så eleverne får mest mulig taletid. Cooperative Learning er en fast del af arbejdet med engelskportalen.

Ressourcerne

I lærervejledningerne til de enkelte forløb kan du som lærer se forslag til differentiering, og det er også muligt blot at lave udvalgte dele af et forløb, for at tilpasse det den enkelte elev eller klasse. Det er dig som lærer, der kender dine elever bedst og kan se, hvad der passer til dem.

2.Didaktiske tanker bag portalen

Om Læringsmål og FM

Alle forløb har en klar, elevhenvendt målsætning. Målene er omsatte mål og er nært knyttet til indholdet i forløbet. Målene er formuleret på engelsk, men er glosseret, så eleverne kan se dem fuldt oversat. Det skal ikke være en forhindring for arbejdet med forløbet, at man ikke kan forstå, hvad målet er.

Om sprogsynet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Om progression

Vi arbejder med progression på flere måder – både på tværs af forløbene og det vil sige på tværs af klassetrinnene og internt i selve forløbene.

Her kan I se, hvordan emnerne udvides og udbygges på hvert klassetrin:

Tabel her, som viser ordforrådsemner og klassetrin og sammenhængen mellem dem.

Forløbene har en intern progression

Forløbene består typisk af flere kaptitler med en variation af opgavetyper. Der er både digitale opgaver med respons, og kommunikative opgaver, der styrker elevernes mundtlige kommunikation.

Nogle forløb afsluttes med et projekt. Her laver eleverne fx en præsentation, en dramatisering eller lignende. Projekterne er ofte alene-arbejde, men der bliver som regel lagt op til, at eleverne samarbejder i teams og hjælper hinanden med at lave et godt produkt. Det styrker evnen til at give feedback. Præsentationerne kan laves for hele klassen, men vi anbefaler, at eleverne præsenterer over for hinanden i grupper for at spare tid og skabe en tryggere ramme.

Om evaluering

Evaluering sker inde i jeres LMS.

Ekstra tekster

Tekstbiblioteket består af en række supplerende tekster, som kan bruges alene eller i forbindelse med forløbene. Alle tekster er inddelt i temaer, og nogle tekster kan gå igen i forskellige temaer. Teksterner er ikke didaktiserede, men de er glosseret og de fleste er indtalt af ’native spakers’.

Alle teksterne er indtalt af ’native speakers’ og med den accent, som passer til det pågældende land.

Teksterne i biblioteket indgår ofte i arbejdet med forløbene, og der bliver henvist og linket til specifikke tekster, når eleverne skal eller kan bruge dem. På den måde er der mulighed for at tilgodese de elever, som gerne vil fordybe sig yderligere i et emne.

Kultur og samfund

Forløbene har næsten alle et element af kultur- og samfundskendskab, idet eleverne oftest i forløbets tekster, billeder og videoer stifter bekendtskab med unge fra målsprogets lande. Der er dog også enkelte forløb

Der er en række interaktive opgaver til Culture, som guider elevernes rejse rundt i landene. Men det er også muligt blot at være nysgerrig og gå på opdagelse på egen hånd.

Om Sprog og grammatik

De fleste forløb har grammatikopgaver som en del af forløbene, hvor det giver mening i forhold til den tekst og det ordforråd, der arbejdes med.

Ønsker I at eleverne skal træne mere på egen hånd, er der derudover udviklet en række kortere træningsforløb i de gængse grammatiske emner. Her kan eleverne træne grammatik inden for kategorierne:

  • Forholdsord
  • Navneord
  • Ordstilling
  • Stedord
  • Tillægsord
  • Udsagnsord

Forløbene indeholder typisk også klasseopgaver, hvor de får brugt grammatikken mundtligt. Til de selvstændige og selvrettende opgaver kan de hente reglerne frem igen.

Som lærer kan du se en oversigt over elevernes score og dermed følge med i, hvordan de klarer sig.

Om brugen af It og medier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kolofon

‍©Alinea, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i EgmontMekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne hjemmeside eller dele heraf er kun tilladt efter Copy-Dans regler.I det omfang, der på enkelte sider er givet tilladelse til kopiering, gælder denne kopierings- og brugsret kun for den skole/institution, der har købt dette materiale